عمومي

عمومي

عموميTel:88-0000-0000

رابطه بين كودك مادر موسيقي چگونه است ؟

كودك مادر موسيقي مقاله اي است كه درآن به بررسي رابطه بين كودك مادر موسيقي مي پردازيم و درباره ويژگي هاي كودك مادر موسيقي بحث و تبادل نظر مي كنيم.  اكثر مادران موافقند كه كودك مادر موسيقي وسيله­ اي است كه از آن براي آرام كردن نوزاد خود استفاده مي كنند. بسياري از مادران حتي پيش از تولد نوزاد براي ايجاد پيوند با نوزاد و آرامش او از موزيك  استفاده مي كنند. هدف اين مطالعه پي بردن به اين قضيه است كه آيا حداقل چهار سال آموزش موسيقي در طول سال هاي مدرسه تأثيري روي مادرها گذاشته است؟ آيا مادران پيش از تولد نوزادان خود براي آنها آواز مي خوانند يا خير، و اگر آواز مي­خوانند، آيا آواز بر روي خلق و خوي نوزاد تأثيري مي­گذارد. از مادران داوطلب خواسته شد تا يك پرسشنامه آنلاين اينترنتي را تكميل كنند. نتيجه اين تحقيق به اين صورت بود كه داشتن حداقل چهار سال آموزش موسيقي، بر اينكه آيا مادر (كودك مادر موسيقي) پيش از تولد نوزادش براي او آواز مي خواند يا خير،  تأثيري نداشت، اما سن و ميزان درآمد مادر تاثيرگذار بود (مادران جوان و افرادي كه در سطح درآمد پايين تري داشتند، اغلب پيش از تولد نوزاد براي او آواز مي خواندند) آواز خواندن پيش از تولد نوزاد به طور قابل توجهي بر درك مادر از خلق و خوي نوزاد تاثير مي گذارد. نوزاداني كه در حين بارداري براي آنها آواز خوانده شود، عموما آرامتر مي شوند، همچنين نسبت به نوزاداني كه در طول دوره بارداري براي آنها آواز خوانده نشده، بسيار سريعتر آرام مي شوند. از تحقيق اين نتيجه بدست آمد كه مادرها اغلب موزيك­هاي مشهور را مثل لالايي  با آواز مي خواندند. اين اطلاعات مي تواند براي درمانگران موسيقي در پياده سازي يك برنامه در ماني موزيك پيش از تولد، مفيد باشد.

 

كودك مادر موسيقي

 

كودك مادر موسيقي 

اكثر بزرگسالان هنگام صحبت كردن با نوزادان لحن صحبت كردن خود را تغيير مي دهند. اين كار، لحن مادرزادي ناميده مي شود. صحبت با نوزاد با لحن مادرزادي، تن صداي متعادل­تر، واضح­تر و دامنه نوسان متغير و سرعت پايين تري نسبت به ساير بزرگسالان دارد (Csibra، 2010، ص 147). جالب توجه است، در اولين هفته هاي زندگي، نوزاد تازه متولد شده لحن مادرزادي را به لحن صحبت كردن( كودك مادر موسيقي) نرمال مادران ترجيح نمي دهد، احتمالا به خاطر آن است كه صدايي را كه قبل از تولد شنيده اند را به ياد مي آورد و مورد استفاده قرار مي دهند. تا يك ماهگي نيز هيچ ترجيحي وجود ندارد، اما در چهار ماهگي نوزاد لحن مادرازاد را مي شناسد و ترجيح مي دهد (Csibra، 2010). طبق گفته (Fernald1985)، نوزادان 4 ماهه ترجيح مي دهند كه به جاي صحبت كردن با افراد بزرگسال به صداي مادرزادي گوش فرا دهند، حتي زماني كه شخص ديگري با لحن مادرزادي صحبت مي كند. Bergeson و (Trehub 2007) دريافتند كه مادران براي صحبت كردن با فرزند خود الگوي خاص و يا تن صداي موثري دارند كه نسبت به الگوهاي ديگر مادران جدا و قابل تشخيص هستند. لحن مادرزادي با ريتم موزون و صداي خوشنواي كشيده، به نظر مي رسد كه اختلاف كمي با آواز خواندن دارد. Walworth (2009) دريافت، مادراني كه با نوزادانشان در گروه موسيقي شركت داشتند، در مقايسه با نوزاداني كه با مادرانشان در گروه موسيقي نبودند، هنگام بازي كردن رفتارهاي مثبت بيشتر و منفي كمتري از خود نشان مي دادند، اگرچه اين مورد خيلي مهم نيست. اما اين نوزادان رفتارهاي بازي اجتماعي بيشتري نسبت به نوزاداني كه در گروه هاي موسيقي شركت نمي كردند، داشتند. شواهد بي نظير اين ادعا را تأييد مي كند كه نوزادان، موسيقي قبل از زايمان مي شنوند و پس از تولد به آن پاسخ مثبت مي دهند. Shetler (1985) گزارش داد كه مادراني كه درس هاي خصوصي را مي گذرانند، احساس مي كنند، نوزادان زماني كه صداي آنها را مي شنوند، با حركت هاي بيشتر در داخل شكم مادر (كودك مادر موسيقي) به اين صدا واكنش نشان مي­دهند وهمچنين اين نوزادان پس از تولد، هوشيارتر هستند و مي توانند صداي آنها را تقليد كنند و زودتر به زبان مي آيند. Custodero (2006) 10 خانواده را كه با فرزندان خود موسيقي كار مي كردند ( كودك مادر موسيقي) را تحت بررسي قرار داد. مادري مي گفت كه او آهنگ  "تو در قلب من هستي" فيل كولينز از تارزان را زماني كه باردار بود، براي نوزادش مي خواند. پس از آنكه دخترش متولد شد، هنگامي كه او بسيار بهانه گير مي شد تنها چيزي كه او را آرام مي كرد، آهنگي بود كه مادرش قبل از تولد براي او خوانده بود.(Fox 2000) 

مزاياي موسيقي پيش از تولد( كودك مادر موسيقي)

مي گويد: محيط موزيكال براي كودك بسيار مهم است، موسيقي بايد در كلاس هايي به والدين آموزش داده شود و ارتباط بين موسيقي و پيوند / دلبستگي و برقراري ارتباط بايد نوزاد را پيش از تولد تحت تأثير قرار دهد. يادگيري صداي مادر ( كودك مادر موسيقي) پيش از تولد ممكن است در پيوند بين نوزاد و مادر و بعدا در توسعه زبان و صحبت كردن به او كمك كند (هپر، اسكات و شهيدالله، 1993؛ برند، 1985). اهميت و درك مزاياي آواز و ساختن موسيقي در دوران بارداري به اندازه كافي شناخته شده است؛ يك جستجوي ساده در اينترنت نتايج بسياري را براي دوره هاي موسيقي پيش از تولد و كلاس هاي آمادگي زايمان محور ارائه مي كند. (Whitwell, n.d)  Ilari، Moura و Bourscheidt (2011) دريافتند: چهل و هشت درصد از مادران تغيير در حالات موزيكال را در دوران بارداري گزارش كردند، آنها عمدتا  اين تغيير را به عنوان علاقه اي كه به لالايي ها و آهنگ هاي كودكانه و همچنين توجهي كه به درجه صدا داشتند، نشان دادند. هفتاد و شش درصد از مادران دلايل بسياري مانند ابزاري براي پيوند با نوزاد و همچنين راهي براي آرامش مادر و نوزاد متولد نشده، براي آواز خواندن در دوران بارداري داشتند بعضي از زنان همچنين اظهار داشتند كه در دوران بارداري براي نوزادشان آواز مي خواندند؛ آنها اين ايده خوب را از رسانه ها و منابع شخصي شنيده بودند، كه آواز خواندن معمولا ادراك و شناخت اوليه نوزادان را تحريك مي كند ( كودك مادر موسيقي) . طبق گفته Montemurro و Rosario (1996) مادران اسپانيايي كه در يك گروه موسيقي پيش از تولد شركت كرده بودند، اظهار داشتند كه از ابراز حساسات، آرامش و پيوند با مادران ديگر بسيار بهره مند شدند. مادراني كه در حين بارداري براي نوزادان خود آواز خوانده بودند، شاهد بودند كه نوزادانشان پس از تولد اعتماد به نفس بيشتري داشتند و  براي خواباندن نوزاد مي­توانستند براي او آواز  بخوانند و بيشتر به او شير بدهند. Carolan، Barry، Gamble، Turner & Mascarenas (2011) دريافتند كه آهنگ­هاي لالايي در دوران بارداري مي تواند براي خود مادر( كودك مادر موسيقي) نيز مفيد باشد زيرا باعث تسكين، آرامش و پيوند با نوزاد مي شود و همچنين مي­تواند براي زماني كه نوزاد متولد مي شود به عنوان يك ابزار مراقبتي از آن استفاده كرد. هدف هدف اين مطالعه، تعيين اين موضوع است كه آيا داشتن تحصيلات رسمي موسيقي ، به مدت چهار سال يا بيشتر، انكيزه مادر( كودك مادر موسيقي) را جهت آواز خواندن، قبل از تولد نوزادش تحت تاثير قرار مي دهد. تحقيقات بيشتر نشان داد كه تجربيات موسيقي قبل از تولد، باعث درك مادران از خلق و خوي نوزادان پس از تولد شود  و در كل بهانه گيري آنها را كمتر و آنها را آرام تر مي كند و يا در هنگام آواز خواندن موجب آرامش آنها مي شود.

كودك مادر موسيقي

تأثير آموزش موسيقي بر آواز  خواندن مادران( كودك مادر موسيقي)

در تحقيقاتي كه در سال 1965 توسط Reimer بررسي شد، توماس بريچ، در رساله منتشر نشده دكتراي خود ارتباط ميان "طعم و تبعيض" در موسيقي و نوع آموزش موسيقي را يافت: دانش آموزاني كه سه سال يا بيشتر،در دوران دبيرستاني موسيقي را آموزش ديده اند نسبت به كساني كه اين آموزش را نديده اند طعم موسيقي را بهتر درك مي كنند. دانش آموزان آواز  بيش از دانش آموزان سازهاي موسيقي بودند اگرچه تفاوتي بين كلاس ها و درس ها وجود نداشت، اما دانش آموزاني كه هر دوي آنها را امتحان كرده بودند، نسبت به كساني كه فقط يك مورد را آموزش ديده بودند درك بهتري از طعم و تبعيض موسيقي داشتند. همچنين در بررسي Reimer، در پايان نامه منتشر نشده دكتراي كنت فالكنر، ارتباط مستقيمي بين مشاركت موسيقي در دبيرستان و درگيري بزرگسالان با موسيقي پيدا كرد. براي دانش آموزان كلاس دوم، قوي ترين شاخص هاي موفقيت موسيقي ( كودك مادر موسيقي)، نگرش پدر و مادر ( كودك مادر موسيقي) نسبت به موسيقي و آواز خواندن با فرزندشان است، اما  نواختن يك ساز توسط والدين تاثيري بر روي آن نداشته است (برند 1986). والدين با تحصيلات رسمي (غير موسيقي) بيشتر براي نوزادانشان آواز مي خوانند (Custodero، Britto، & Brooks-Gunn، 2003). در مطالعه اي كه توسط ايلاري (2005) انجام شد، از100 مادر كانادايي خواسته شد كه فعاليت هاي موسيقي( كودك مادر موسيقي) خود را با نوزادشان تشريح كنند. او متوجه شد كه مادران حرفه اي اغلب آواز مي خوانند، احتمالا آنها مزاياي مربوط به پيوند با نوزاد متولد نشده شان را احساس مي كنند، و تلاش مي كنند تا با مطلوب ترين كيفيت اين كار را انجام دهند. همچنين ممكن است اين زنان از اهميت آواز خواندن براي نوزادان آگاه باشند؛ زيرا آنها تحصيلات بيشتري دارند. با اين حال، با توسعه فن آوري، فرهنگ ما از ساخت موسيقي در خانه دور شده است. در حال حاضر، مردم اغلب شنوندگان غيرفعال موسيقي هستند و والدين فكر نمي كنند كه بتوانند در خانه به كودكان خود موسيقي را آموزش دهند (Walworth، 2009). Papousek (1996). مي گويد: ممكن است كه مدرنيزاسيون و رسانه ادعا كنند كه گوش دادن به موتزارت و ساير انواع پسزمينه موسيقي باعث مي شود كه نوزادان هوشمندتر شوند، و والدين مي توانند وقت كمتري را در انجام فعاليت هاي موسيقي با نوزادان خود صرف كنند.

بحث و تشريح مطالب كودك مادر موسيقي

هدف از اين تحقيق تعيين اين موضوع است كه آيا داشتن حداقل چهار سال آموزش موسيقي، تأثيري روي تصميم مادر ( كودك مادر موسيقي) براي آواز خواندن براي نوزاد در هنگام بارداري دارد يا خير؟ اگر تاثير دارد آيا آواز خواندن در دوران بارداري تاثيري بر روي ادراك و خلق و خوي كودك دارد؟ نتيجه كلي اين بود كه داشتن تحصيلات موسيقي به مدت چهار سال يا بيشتر تاثيري روي علاقه كمتر يا بيشتر مادر( كودك مادر موسيقي) به آواز خواندن حين بارداري با اين نيت كه كودكش آن را مي شنود، ندارد. عوامل مؤثر بر آواز خواندن در دوران بارداري، سن مادر و سطح درآمد سالانه بود: مادران جوان و مادراني كه در سطوح درآمدي پايين تري يعني متوسط ​​درآمد سالانه 50،001-75،000 بودند، بيشتر براي جنين خود در حين بارداري آواز مي خواندند. اين ممكن است به اين دليل باشد كه مادران جوان از لحاظ تكنولوژيكي، حوصله بيشتري دارند و كودك را درك مي­كنند و منابع مختلف در اينترنت، مادران را به پيوند پيش از تولد با نوزاد، با كارهايي مانند صحبت كردن، كتاب يا داستان خواندن و آواز خواندن تشويق مي كنند.  

 كودك مادر موسيقي و ارتباط با نوزاد

همچنين  مادراني كه سطوح درآمدي پايينتري دارند به طور قابل توجهي بعد از حاملگي آواز مي خوانند. اين ممكن است، به اين دليل باشد كه در كلاس هاي اكتسابي، گروه هاي حمايتي و گروه هاي بازي كه در طول روز ملاقات مي كنند داوطلب باشند، اكثريت مادران مورد بررسي ممكن است مادراني باشند كه در خانه مي مانند، و اوقات بيشتري را با نوزاد خود مي گذرانند و در نتيجه، زمان بيشتري براي آواز خواندن صرف مي كنند. همچنين طبق نمونه هاي پژوهش جاري، آواز در دوران بارداري تأثير فوق العاده مثبتي بر خلق و خوي نوزاد دارد. اين با يافته هاي (Polverini-Rey 1992) مطابقت دارد كه نشان مي دهد نوزاداني كه پيش از تولد موسيقي ( كودك مادر موسيقي) شنيده اند، نسبت به گروهي كه تحت كنترل بوده اند، زمان بيشتري آرام مي مانند. با اين حال، تحقيقات كنوني با يافته هاي Polverini-Rey  در مخالفت است كه مي گويد، چه كودك در زمان پيش از تولدش به موسيقي گوش داده باشد و چه هيج موسيقي را نشنيده باشد، تفاوت قابل توجهي در زماني كه نوزاد آرام ميشود، وجود ندارد. در تحقيق جاري، هيچ مادري گزارش نكرد كه آواز خواندن بچه ي او را بهانه گيرتر كرده بلكه اكثريت گفته اند به محض اينكه مادر شروع به آواز خواندن مي كند، كودك  آرام مي شود. اين يك كشف مهم براي حرف اي عمل كردن مادران در دوران پيش از تولد نوزاد است. آواز خواندن پيش از تولد مي تواند يك ابزار قدرتمند در كمك به مادران جديد باشد، به خصوص مادراني كه اولين بار است كه مادر بودن را تجربه مي كنند و احساس مي كنند در موقعيت هاي مختلف نمي توانند نوزادشان راكنترل كنند.

كودك مادر موسيقي

 

 كودك مادر موسيقي و آرام شدن نوزاد

مادران جديد گاهي نگران هستند زيرا آنها اصلا نمي دانند كه نوزادشان چه چيزي را دوست دارد و با چه كاري آرام مي شود و اگر چه آواز خواندن در دوران بارداري يك شاخص مطمئن براي آرام كردن كودك نيست، اما مادراني كه در دوران بارداري براي نوزادشان آواز مي خوانند مي توانند گاهي اوقات  احساس نوزاد را پيش بيني كنند، اميدوارم، با نوزاد جديد خود  احساس آرامش و اعتماد به نفس داشته باشيد. يافته هاي جالب عمومي نيز در اين زمينه وجود داشت. تحقيقات كنوني مي تواند داده هاي مربوط به Custodero، Britto و (Brooks-Gunn 2003) را در مورد اينكه اغلب مادران  پيش از تولد براي نوزادان خود آواز مي خوانند يا موسيقي پخش ميكنند ، را تأييد مي كنند. آنها دريافتند كه 62 درصد از مادران هر روزموسيقي پخش مي كنند يا آواز مي خوانند ( كودك مادر موسيقي) و در حال حاضر تحقيقات در اين زمينه نشان مي دهد كه 62 درصد روزانه آواز مي خوانند و 32 درصد از آنها هر هفته در حال پخش موسيقي يا آواز خواندن هستند، در حالي كه تحقيقات اخير نشان مي دهد كه مادران 35 درصد  هر هفته اواز مي خوانند.

مشخص شد كه اگرچه لالايي ها و موسيقي كودكانه محبوب ترين انتخاب مادران بود، اما برخي نيز انواع مختلفي از موسيقي محبوب را دنبال مي كردند باشد و با او همخواني مي كردند، با اين وجود لالايي ها از 44 تا 25 درصد بيشتر مورد استفاده قرار گرفت. مادراني كه در حين بارداري آواز مي خواندند، 32 درصد، آواز لالايي را مي خواندند و 26 درصد آهنگهاي محبوبشان را پخش مي كردند. اين در مقابله با شواهد بي نظير Illari  و Bourscheidt (2011) است كه مادران تحت بررسي آنها مي گويند، مثلا به موسيقي هاي كلاسيك گوش مي دادند، حتي اگر آن را دوست ندشتند؛ آنها فقط به آن موسيقي ها گوش مي دادند زيرا تصور مي كردند، براي بچه ها آموزنده است. اين اطلاعات براي درمانگران موسيقي كه به دنبال تشويق موسيقي پيش از تولد هستند، بسيار مهم است، زيرا مادران مي توانند آنچه را كه بلدند و از آن لذت مي برند، آواز بخوانند. بدون نياز به يادگيري لالايي هاي جديد و يا گوش دادن به موسيقي هاي كلاسيكي، كه علاقه اي به ان ندارند.

در تحقيقات كنوني، محدوديت هايي وجود داشت: اندازه نمونه كوچك بود، تقريبا يك چهارم از مادراني كه داوطلب شده بودند اين نظرسنجي را تكميل نكردند. كساني كه اين نظرسنجي را انجام دادند، اكثرا سطح تحصيلاتشان متوسط بود: 10نفر داراي تحصيلات عاليه دانشگاهي، 25 نفر داراي مدرك ليسانس و 17 نفر مدرك فوق ليسانس داشتند. 67٪ از مادران( كودك مادر موسيقي) درآمد خود را $ 50،001.00 و يا بالاتر ذكر كرده بودند. همچنين، چون بسياري از اين مادران عضو گروه هاي پشتيباني تغذيه شير مادر ، گروه هاي موسيقي مادري و كودك و گروه هاي بازي  بودند از اهميت موسيقي قبل از تولد و همچنين علاقه به ارائه موسيقي براي فرزندشان قبل و بعد از تولد آگاه بودند ، حال مشخص نيست كه آيا انها وقعا براي نوزادشان آواز خوانده اند يا خير.

تحقيقات بيشتري براي درك اينكه چگونه موسيقي در دوران پيش از تولد بر روي نوزاد تاثير مي گذارد، مورد نياز است. شواهد بي نظيري در دسترس است، اما قبل از اينكه بتوان به طور قطعي گفت كه موسيقي پيش از تولد براي هر دوي نوزاد و مادر ( كودك مادر موسيقي) مفيد است، بايد داده هاي تجربي بيشتري كسب كرد. و اگرچه شكي نيست كه مادراني كه پيش از تولد نوزاد براي او اواز مي­خوانند، يا موسيقي گوش مي دهند، يا ساز مي زنند، احساس دلبستگي به فرزند متولد نشده شان دارند و از اينكه فرزندشان در آينده مي تواند آنها را بشنود، احساس خوشحالي مي كنند، اين واقعيت به طور مكرر به محققين گفته شد. تحقيقات بيشتري در مورد احساسات مادر در مورد آواز خواندن در دوران بارداري و نحوه انجام آنها بعد از تولد كودك نيز در اين زمينه انجام شده است.( كودك مادر موسيقي)

 

ادامهـ مطلبـ
| ۱۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۳۷ | admin
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان